PRINCIPLED LEADERSHIPACADEMIC INTEGRATION COMPETITIVE EXCELLENCE

Harvard Men’s Soccer to Host Haitian National Team April 10

Harvard Men’s Soccer to Host Haitian National Team April 10

CAMBRIDGE, Mass. — The Harvard men's soccer team will host the Men's National Team of Haiti on Sunday, April 10 to benefit Partners in Health relief efforts in Haiti.

The Haiti National Team is traveling to New England for a five-day benefit tour, taking on Dartmouth on April 8 before heading to Cambridge for a 5 p.m. game at historic Harvard Stadium.

Haiti is currently the 99th ranked team in the world out of the 202 FIFA nations.

"We are thrilled to host our friends from Haiti," said head coach Carl Junot. "Together with Partners in Health and the administration at Dartmouth, we hope that this extended weekend of games will be a large benefit to Partner's In Health's work in Haiti."

The events at both Dartmouth and Harvard will raise money to support Partners in Health and its relief efforts in Haiti, which is still recovering from a catastrophic 7.0 M earthquake that struck on Jan. 12, 2010.

Ticket to the game for the general public will be $10. Admission for the game will be free to Harvard undergraduates, but donations will be accepted for this worthy cause with all the proceeds going to Partners in Health. Check back at GoCrimson.com for more details on the event as it nears.

Almost a year ago, the Harvard University Student-Athlete Advisory Committee successfully coordinated a "Harvard For Haiti Campaign" that raised over $5,000 in donations and contributions on Feb. 19, 2010.

The SAAC collected donations at men's basketball and ice hockey games with student-athletes, dressed in vintage game apparel, passing through the stands with size-18 sneakers and zie-14 ice skates. Additionally, the Department of Harvard Athletics donated all parking proceeds from the night which included events for basketball, ice hockey, men's lacrosse and MIAA Swim Championships at Blodgett Pool.

"After the earthquake in Haiti, there were many student-athletes who wanted to help out, but weren't sure how to do so. With the help of the athletic department, SAAC was able to collect money for Haiti relief," said former SAAC president and current Harvard Varsity Club Assistant Director Melissa Schellberg. "I was so impressed at how willing Harvard basketball and hockey spectators were to give to such a great cause. It's inspiring for all of us who wear Crimson, fans and athletes alike, knowing that we are helping out in every way we can."

---

Ekip gason foutbòl Harvard gin pou jwe ak ekip nasyonal foutbòl Ayiti le 10 avril pwochin.

Cambridge, Massachusetts - Ekip gason foutbòl Harvard gin pou jwe ak ekip nasyonal foutbòl Ayiti le 10 avril pwochin pou benefisye travay sekou ke oganizasyon Patnè Nan Lasante ap fè an Ayiti.

  • Reklam Ayiti kont la Havard nan Youtube
  • Reklam Kreyòl nan radio ayisyen
  • Kominike ofisyèl pou laprès nan Dartmouth

Ekip nasyonal Ayiti ap voyage vini nan New England pou fè yon toune 5 jou.  Yo gin pou yo jwe ak Dartmouth le 8 Avril avan yo al jwe nan stad istoric la Havard.

Pou kounye a Ayiti se 99ème ekip nan le monn nan mitan 202 ekip nasyonal ki nan FiFA.

"Nou kontan anpil pou nou resevwa zanmi nou yo ki soti Ayiti,"  se sa ke antrenè Carl Junot declare.  "Ansanm ak oganizasyon Patnè Nan Lasante ak tout administrasyon Darmouth yo, nou espere ke match sa yo ke nap jwe nan fin semèn-n nan pral yon gwo benefit pou travay ke Patnè Nan Lasante ap fè an Ayiti."

Evenman sa yo kap fèt nan Dartmouth ak la Havard pral leve kòb pou supote Patnè nan Lasante ak travay sekou ke yap bay an Ayiti, ki kontinye ap esaye soti anba katastròf tranbleman de tè 7.0 ki te frape le 12 janvye 2010.

Elèv nan inivèsite la Havard kapab vini nan jwèt foutbòl sa yo gratis, min nap aksepte yon donasyon pou bon-n kòz sa-a epi tout kòb ke nou resevwa pral jwenn Patnè Nan Lasante.  Kcheke anko nan GoCrimson.com pou plis detay sou evenman sa-a paske li prèske rive.

Prèske yon ane pase depi  Komite konsèy etidyan atlèt inivesite la Havard yo te fè on kampay pou Ayiti ki te leve plis ke $5,000.00 nan don ak kontribisyon le 9 Fevrye 2010.

Komite SAAC la kolekte don nan jwèt basketbòl gason ak jwèt  Hokey ak etidyan atlèt yo, ki te abye nan rad espò, yo pase nan mitan spektatè ak gwo tenis ki mizire 18 pous ak bòt skit ki mezire 14 pous.  Pou plis ankò, depatman spò la Havard te bay tout kòb yo te fè nan pake machin-n pou nwit la ki te gin evenman basketbòl, hockey sou glas, jwèt lakròs pou gason epi champyona nage ak MIAA nan pisin-n Blodgett.

"Apre tranbleman de tè ki frape Ayiti, te ginyin anpil etidyan atlèt ki te vle ede, min yo pat fin-n si kijan yo ta pral fè sa.  Avèk èd depatman spo-a, SAAC te kab ramase lajan pou ede Ayiti », jan prezidan ki te la avan nan tèt SAAC ak tout assistan direktè klub spotif Harvard la Melissa Schellberg te deklare.  « Mwen te vrèman impresyone jan espektatè basketbòl ak Hockey nan Harvard yo te bay pou yon si bon kòz.  Sa se yon inspirasyon pou nou tout ki pote inifòm Crimson, ke se fanatik ke se atlèt yo, paske nou konnin ke nap ede nan jan nou kapab.

 

 

 

PRINCIPLED LEADERSHIP, ACADEMIC INTEGRATION AND COMPETITIVE EXCELLENCE