Women's Hockey vs. Brown (Nov. 1, 2019 - Gil Talbot)