Women's Hockey vs. Union (Jan. 3, 2020 - Gil Talbot)